senses-vision

Vijf wijze mannen

Vijf wijze mannen waren verdwaald in het bos.
De eerste zei:
- Ik ga links - mijn intuïtie zegt me dat. De tweede zei:
- Ik zal rechts gaan - er is een reden waarom rechts uit het woord rechtstreeks komt. De derde zei:
- Ik zal terug gaan - waar we vandaan kwamen, het betekent dat ik zal vertrouwen op het bos. De vierde zei:
- Ik zal vooruit gaan - waar het bos eindigt zal zich iets nieuws openbaren. De vijfde zei:
- Jullie gaan allemaal verkeerd. Er is een snellere oplossing. Wacht op mij.

Hij vond de hoogste boom en klom erin. Terwijl hij klom ging iedereen verspreid naar hun eigen kant.
Van boven zag hij waar ze naar toe moesten gaan om het bos het snelst te verlaten.
Nu kon hij ook te zien in welke volgorde de andere wijze mannen het einde van het bos zouden bereiken.

Hij klom hoger en zag de kortste weg. Hij begreep het probleem en vond de beste oplossing!
Hij wist dat wat hij deed goed was.
En de anderen hadden het mis. Ze waren koppig en wilden niet naar hem luisteren. Hij was de echte Wijze Man!

Maar hij had het mis.
Iedereen had gelijk.

Degene die links ging, bevond zich in het struikgewas. Hij moest vechten met wilde dieren om niet te verhongeren.
Maar hij leerde hoe te overleven in het bos; hij werd een deel van het bos en kon anderen gaan onderwijzen.

Degene die rechts ging, ontmoette dieven. Ze namen alles van hem af en dwongen hem te stelen met hen.
Maar na verloop van tijd, had hij iets in de dieven wakker gemaakt dat ze waren vergeten - menselijkheid en medeleven.
De wroeging was zo sterk in een aantal van hen, dat ze na zijn dood ook wijzen werden.

Degene die terug ging, maakte een pad door het bos, wat al snel een weg werd voor mensen die wilden wandelen in het bos zonder bang te zijn om te verdwalen.

Degene die vooruit ging, werd een pionier. Hij bezocht plaatsen waar nog niemand anders was geweest en opende prachtige nieuwe mogelijkheden voor mensen en ontdekte verbazingwekkende genezende planten en prachtige dieren.

Degene die in de boom klom, werd een specialist in het vinden van snelle oplossingen.
Mensen wendde zich tot hem, als ze op zoeken waren om de snelst manier te vinden om hun problemen op te lossen, zelfs als het niet tot een blijvende oplossing leidt.

Dit is hoe de vijf wijze mannen hun bestemming bereikten.

Reageer