Laten we beginnen...

sense of happiness start

start

Sommige mensen lijken altijd gelukkig te zijn.
Ze staan al op met een glimlach op hun gezicht en in de loop van de dag lijkt hun geluk alleen maar toe te nemen.
Ze zijn energiek, enthousiast en verwachten meestal het beste van het leven.

Je krabt je op je hoofd en denkt wat is dat toch? Ze hebben vaak niets anders dan jij hebt en hun problemen lijken even groot als de jouwe maar toch blijven ze gelukkig en zien ze het grootste deel van de tijd de fantastische dingen in het leven.

Hoe doen ze dat toch? Zijn ze zo geboren, kun je dat leren of moet je gewoon geluk hebben?
Laten we dat eens gaan ontdekken....

Het moet wel uniek zijn

We wilden natuurlijk niet zo maar wat aanbieden op deze site, het moest wel iets nieuws en unieks zijn. Daarom hebben we een nieuw coachingsprogramma bedacht dat gebaseerd is op de Zintuigen.

Kun je je dat voorstellen? De stappen naar geluk via Proeven, Ruiken, Voelen, Zien en Horen. Wij ook niet, maar we hebben het toch gewoon gedaan.

Bij ieder zintuig vind je de volgende opbouw:

✔︎ Een korte uitleg over hoe we het zintuig gebruiken in the Sense of Happiness

✔︎ De meest krachtige oefeningen bij dit zintuig om je hier verder mee te helpen

✔︎ De oefeningen toegepast op Nederland als voorbeeld hoe je er mee kunt werken

Bijbehorende oefeningen

Inzichtkaarten