Wat zijn jouw drijfveren?

sensesof happiness ruiken

ruiken


Het leven van een kanariepietje in de vroegere mijnen kan beschreven worden in 3 woorden: "Kort maar betekenisvol".

Volgens de overlevering namen de mijnwerkers een kanarie in een kooitje mee in nieuwe kolenmijnen.
Kanaries zijn namelijk erg gevoelig voor giftige dampen wat ze ideaal maakte om gassen op te sporen voordat het te laat was voor de mijnwerkers. Zolang pietje zong waren de mijnwerkers veilig.
Maar een dode kanarie was een sterke aanwijzing om de mijn meteen te verlaten.


Snuffelen

In dit onderdeel gaan we Reuk onderzoeken. Iets wat anderen ontgaat en jij opsnuift.

Ons reukvermogen is het oudste en best ontwikkelde zintuig dat we hebben. Er wordt zelfs gezegd dat een van de belangrijkste functies van het reukvermogen de sociale binding met soortgenoten is.

Je gebruikt vooral je neus bij het vinden van een partner. Nou zul je zelden zien dat mensen elkaar uitgebreid aan het besnuffelen zijn in een café, het werkt iets onbewuster maar is een belangrijke drijfveer in je handelen.
Ook hier hebben we weer een paar leuke oefeningen voor:

Bijbehorende oefeningen

Inzichtkaarten