En zo kan het eruit zien

sense of happiness nederland

2030


Hoe zou het eruit kunnen zien als je Big Five van Nederland in de praktijk zou brengen?

Nederland maakt een soort van intentie verklaring of code of conduct met daarin de basisbeginselen.
Een eerste start naar het nieuwe avontuur.

Dat kan de opbrengst zijn als je de stappen van de Sense of Happiness serieus voor jezelf doorloopt!

Succes en veel plezier op jouw Heldenreis.



Een basisinkomen

Het is een universeel recht om een volwaardig bestaan in de maatschappij te kunnen leiden. Niet gebaseerd op afkomst, hoeveelheid hersencellen of uit welk gezin je komt. Daarom voor iedereen die in Nederland woont een basisinkomen.

Het basisinkomen bedraagt € 1.000 netto voor iedereen en wordt verhoogd tot € 1.600 door het verrichten van ongeveer 20 uur vrijwilligerswerk.
Uitkeringen bestaan niet, toeslagen en subsidies ook niet. Iedereen krijgt voldoende voor een basisleven en wie meer wil zal meer moeten doen.


Het onderwijs

Gratis en voor niets! Dat is de basis voor een vrij en creatief land. Iedereen kan alle onderwijs volgen zonder financiele drempels. Geen leerplicht maar een leerrecht. Studenten uit het buitenland zijn eveneens welkom, hiervoor betaalt het land van herkomst een vergoeding aan Nederland.

Het onderwijs is gericht op duurzame technologie, innovatie en rechtvaardigheid. De beste universiteiten hiervoor staan in Nederland.
Dat onderwijs begint al op de levensschool (van ongeveer 4 tot 14 jaar). Met veel aandacht voor vakken als muziek, creativiteit en drama. Naast de algemene vakken en specialisaties. Het onderwijs is talentgestuurd: afhankelijk van het vermogen en kwaliteiten van het kind worden er speciale modulaire routes gevolgd. Om het beste uit iedereen te halen.

Als je klaar bent met de studie is er altijd werk. Hetzij 'betaald' werk, hetzij vrijwilligerswerk waardoor het basisinkomen verhoogd wordt. Iedereen wordt geacht voor minimaal 20 uur per week zijn/haar steentje aan de maatschappij bij te dragen.


De Economie

Door de sterke focus van Nederland op duurzaamheid ligt hier niet alleen de kern maar ook de motor van onze economie. Duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame veeteelt, duurzaam alles. Daar is Nederland nu al goed in en daar wordt het de beste in. In Nederland ontwikkelde vleesvervangende producten zijn niet van echt te onderscheiden en dit heeft een mega invloed op onze economie en het terugdringen van het broeikaseffect.

100% duurzame energie en alles wat daar bij komt kijken, vindt grotendeels zijn oorsprong in Nederland. Doordat zonne-energie (en nu nog niet uitgevonden energievormen) 90% van de energiebehoefte afdekt, verschuiven de machtsverhoudingen in de wereld enorm. Olie = geld = macht gaan niet meer op. De nieuwe motor is duurzame energie en iedereen heeft zon en wind.
Het gaat dus van andere factoren afhangen of een land succesvol is of niet. Gelukkig had Nederland dat in 2016 al door.

Door de innovatiekracht wordt Nederland ook het epicentrum van de hightech medische en technische ontwikkelingen. Dutch Valley en Sillicon Valley zijn de drijvende krachten aan positieve veranderingen in de wereld. Niet allen zij varen er wel bij, maar alle landen profiteren hiervan mee.


Werken in de toekomst

Traditionele banen zijn zo 2016... Functies komen uit de prehistorie, nu draait alles om co-creatie. In plaats van banen bestaan er opdrachten met een bepaalde doorlooptijd en gevraagde competenties. Als het klaar is is het klaar en zet je je kwaliteiten in voor een nieuw project. Of je rust even een half jaartje uit en doet voor 20 uur vrijwilligerswerk.

Dat vrijwilligerswerk bestaat uit werk dat van belang is om de maatschappij gezond te houden. Dat kan zijn in de gezondheidszorg, veiligheid, natuurbehoud, onderwijs, verzin het maar en het kan. Zolang het maar bijdraagt aan de Big Five van Nederland


Vrijheid & Tolerantie

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. En niemand heeft het recht hier inbreuk op te maken. Vrijheid is een groot goed en kan alleen als het gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Jouw vrijheid kan nooit ten koste gaan van andermans vrijheid. Dat vraagt ook een bepaalde vorm van tolerantie. Tolerantie naar elkaars ideeen en denkbeelden, geloof en geaardheid. Daar gaat de persoon zelf over en niemand anders. Dus als andermans vrijheid of veiligheid in het gedrang komt zijn we erg intolerant. Dat wordt niet geaccepteerd. We geloven meer in belonen dan in straffen, maar principes zijn niet onderhandelbaar.


Jouw idee is welkom

Heb je ook ideeen of bijdragen aan het Nederland voor de toekomst? Vermeld ze hieronder (bij "reageer") en dan maken we er samen een succes van!

Met ongeveer deze mentaliteit


Basisbegroting

Wat wordt goedkoper?


Gezondheidszorg
Veiligheid
Sociale voorzieningen
Flexibele arbeid

Wat wordt duurder?


Basisinkomen zelf
Gratis onderwijs

Inzichtkaarten