Reden van Bestaan

senses-vision

persoonlijke missie

Ga er eens van uit dat je geboren bent met een reden. Het was geen vergissing, geen toevalligheid en het gebeurde niet zomaar. Je kwam hier exact op het moment dat je wilde, in het land en bij het gezin dat je gepland had met de volledige wetenschap waar je jezelf in zou storten en wat je mee zou maken.

Alleen... op het moment dat je geboren werd ben je dit allemaal weer vergeten... en ook dit was precies bedoeld om te gebeuren.

Jouw uitdaging is om je te herinneren wat deze Reden van Bestaan is die jij gekozen hebt om deze levenservaring op te doen. En als je je dit herinnerd hebt, om dit waar te maken.

Waarom ben ik hier?

In deze "oefening" vind je de relevante onderdelen om zelf jouw "Reden van Bestaan" (RvB) vast te stellen. Je RvB staat voor een combinatie van jouw persoonlijke missie, je kernwaarden en wat je te doen staat wat voor jou belangrijk is.
Je kernwaarden zou je kunnen omschrijven als de voor jou belangrijkste waarden die de drijfveer van je handelen vormen (of als dat nu minder het geval is, wat je wel graag zou willen).

Je missie heeft te maken met vragen als: waarom ben ik hier?, waarom ben ik zoals ik ben?, wat staat mij te doen als ik mijn hart en hoofd zou volgen? of wat zou ik tot stand willen brengen in mijn leven?

Hieronder vind je wat handvatten om je eigen Persoonlijke Missie vorm te geven. Dit is beslist geen eenvoudige "oefening" die je even in 5 minuten doet. Neem er dan ook rustig de tijd voor en schakel eventueel andere mensen in om je hierin te helpen (bijvoorbeeld door kritische vragen te laten stellen zodat je het steeds scherper krijgt).

Gebruik ook de eventuele input die je in andere oefeningen hebt opgedaan zodat het een kloppend en geïntegreerd geheel wordt voor jezelf.
Het is geen taalkundige oefening: "het woord is slechts de schaduw van de daad" en soms is het best lastig om de juiste woorden te vinden voor wat je eigenlijk wilt zeggen. Uiteraard is het wel belangrijk voor je dat je woorden kiest die dicht benaderen wat je van binnen voelt en voor jou symbool staan voor het wellicht "onbenoembare".

Er worden 4 stappen beschreven om te komen tot je Persoonlijke Missie. Uiteraard ben je vrij om je eigen methode en volgorde hierin te kiezen; als algemene richtlijn werk ik de volgende stappen uit.

Gelukkig heb je al 2 stappen achter de rug bij de oefening bij Ruiken (de startvragen en jouw 2 kernwaarden). Als je deze nog niet gedaan, kijk dan nog even bij de waarden oefening voordat je verder gaat met de volgende stappen.


De Aktiewerkwoorden

Kies uit de lijst (hier) de voor jou 3 belangrijke aktie werkwoorden.
Je kunt de lijst uiteraard aanvullen met je eigen werkwoorden.
Kies vooral de woorden die een betekenis voor je hebben en jou kenmerken.


Missie samenstellen

In deze laatste stap ga je jouw Kernwaarden en Aktiewerkwoorden met elkaar verbinden.
Verbind elk werkwoord, één voor één, met de kernwaarde.

Mocht een of meer werkwoorden niet logisch te combineren zijn met de kernwaarden onderzoek dan welk woord passender klinkt.


Kun je ............... (kernwaarde 1) ............... (1e werkwoord)

Kun je ............... (kernwaarde 1) ............... (2e werkwoord)

Kun je ............... (kernwaarde 1) ............... (3e werkwoord)

Kun je ............... (kernwaarde 2) ............... (1e werkwoord)

Kun je ............... (kernwaarde 2) ............... (2e werkwoord)

Kun je ............... (kernwaarde 2) ............... (3e werkwoord)


Kies uit bovenstaande omschrijvingen de meest treffende & inspirerende combinatie en laat ze samen komen in 1 begrijpelijke zin

Een passende Persoonlijke Missie is net als een affirmatie:


Positief geformuleerd    Kort en bondig     Opwindend     Inspirerend     Aantrekkelijk     Helder     Waar

Controlevragen voor je missie:

  •   Ben jij het?
  •   Is het waar?
  •   Is het uitdagend?
  •   Prikkelt het anderen?
  •   Is het ook in andermans belang?

  •   Kun je het alleen doen?
  •   Kun je er op een feestje iets mee?
  •   Kun je er thuis aan werken?
  •   Kun je er op je werk iets mee?
  •   Zou je je Missie centraal willen stellen in je leven?

Mocht je 1 of meerdere vragen met "nee" beantwoorden, kijk dan of je je Persoonlijke Missie zo kunt aanpassen dat je deze vraag met "ja" zou kunnen beantwoorden (tenzij je uiteraard de vraag niet relevant vindt voor jouw Reden van Bestaan).

he he.. dat was een lange oefening. Maar als je dit goed voor jezelf te pakken hebt, dan heb je waarschijnlijk het allerbelangrijkste onderdeel helder.

Videootje d'r bij..

De andere oefeningen bij dit zintuig

Inzichtkaarten