Mijn Levensverhaal

senses-vision

biografisch werken

Je wordt uitgenodigd om jouw levensverhaal te schrijven. Om vanuit het heden te kijken naar jouw leven tot nu toe, de balans op te maken om ruimte te scheppen voor nieuwe keuzes in jouw leven.

Je kunt je biografie indelen in periodes van zeven of tien jaar, of in andere periodes die voor jou onderscheidend werken.
Leef je in, in elke periode van je levensgeschiedenis en beschrijf de herinneringen die naar boven komen. Het gaat daarbij niet om een inventarisatie van feiten, maar om hoe je jouw leven beleefd hebt.

Je schrijft dus niet vanuit een innerlijke en reflecterende waarnemer, maar vanuit wie je was in de betreffende levensfases.


 •   Denk bijvoorbeeld aan:
 •   ouderlijk gezin, huidige leefsituatie
 •   school, opleidingen, cursussen
 •    (on)betaald werk
 •   plaatsen waar je hebt gewoond
 •   je gezondheid in de loop van je leven

 •   en daarbinnen aan:
 •   mensen die invloed op je hebben gehad
 •   hoe voelde je je in deze periodes
 •   belangrijke gebeurtenissen, kritieke ervaringen
 •   uitdagingen waarvoor je gesteld werd
 •   belangrijke besluitenSchrijven of tekenen


senses-vision

Ga bij de beschrijving uit van concrete situaties en vertel hoe je het een en ander beleefde. Noteer geen persoonlijke bespiegelingen of opinies. Het teruggaan naar de daadwerkelijke beleving staat voorop. De fase van bespiegelen en interpreteren komt later, in het gesprek met je coach. Probeer je te beperken tot vijf pagina’s tekst.

Mocht je het moeilijk vinden om te schrijven dan kun je er ook voor kiezen om je levenspanorama op de onderstaande wijze vorm te geven. Uiteraard mag het ook beide….Levenspanorama

Deze opdracht bestaat uit het tekenen van een aantal lijnen, die weergeven hoe je jouw gezondheid, leer- en werkleven en jouw gevoelsleven hebt ervaren. Teken een horizontale levenslijn van je geboorte tot aan je huidige leeftijd.
Verdeel deze lijn in fasen van bijvoorbeeld 7 jaar, of bijvoorbeeld in de periodes die je in je biografie hebt gehanteerd. Kies nu drie kleuren uit. Iedere kleur staat voor een lijn:


de fysieke / gezondheidslijn gedurende je leven
de leer / werklijn: dit mogen ook 2 aparte lijnen zijn
de emotionele lijn: hoe voelde je je

Jouw panorama

Teken nu deze drie lijnen, met hun hoogtepunten (boven de nullijn) en hun dieptepunten (onder de nullijn), zoals je die ervaren hebt. Laat bij het tekenen van de lijnen je hand zoveel mogelijk leiden door spontane ingevingen.

Ook hier geldt: de eventuele interpretatie komt pas later.

Maak er een waar panorama van door bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen te voorzien van tekeningen, foto’s, symbolen of woorden, die uitdrukken wat er op dat moment plaatsvond.

senses-vision

Je kunt ter aanvulling ook andere lijnen tekenen die thema's weergeven die in jouw leven een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld. Te denken valt aan: vriendschappen, relaties, de beleving van je man- of vrouw-zijn, zelfsturing of zelfbeeld. Hoe hebben die zich in jouw leven ontwikkeld?

Je kunt je levenspanorama naar eigen inzicht creëren. De afmeting kan variëren van een A4-tje tot een groot schilderij.

Videootje d'r bij..

De andere oefeningen bij dit zintuig

Inzichtkaarten