Affirmaties

senses-vision

2x daags innemen

Het omzetten van je beperkende overtuiging naar een krachtgevende overtuiging, met een moeilijk woord affirmatie genoemd. Het recept voor affirmaties tref je hieronder aan.

Affirmaties zijn teksten die je in gedachten of hardop uitspreekt en die je gedachten beïnvloeden en versterken.

Dat doe je eigenlijk de hele dag door (de stemmetjes in je hoofd waar je denkbeeldige gesprekken mee voert) maar vaak op een negatieve en beperkende manier. Door ze bewust en op een positieve manier te gebruiken en regelmatig te herhalen kun je je gedachten over jezelf veranderen - en dus ook je leven.


Hoe maak je een affirmatie

1. Zorg dat je je beperkende overtuiging zo scherp als mogelijk hebt
2. Definieer het tegenovergestelde hiervan
3. Herschrijf dit in "passende" tekst voor jezelf
Affirmaties zijn: kort - waar - positief - bekrachtigend - uitnodigend - leuksenses-vision

Affirmaties zijn zowel een doel als een middel. Als je met affirmaties gaat werken, is het doel om positieve gedachten vast te zetten in je hoofd. Maar het is ook een middel op het pad naar bewustwording. Als je met affirmaties gaat werken ontkom je er niet aan om steeds bewuster in het leven te gaan staan.


Herhaal, herhaal, herhaal

senses-vision

Affirmaties zijn zowel een doel als een middel. Als je met affirmaties gaat werken, is het doel om positieve gedachten vast te zetten in je hoofd. Maar het is ook een middel op het pad naar bewustwording. Als je met affirmaties gaat werken ontkom je er niet aan om steeds bewuster in het leven te gaan staan.


Het is niet zo dat je door 2x daags je affirmatie tegen jezelf te zeggen je overtuiging binnen een paar weken weg is. Daar zitten ze te diep voor. Wel kan er wat meer ruimte ontstaan, het "automatisme" doorbroken worden en het je bewustzijn wat meer vergroot.

Links zie je hoe een kernovertuiging wordt opgebouwd, in feite is een affirmatie een nieuwe (maar positieve) kernovertuiging die dezelfde stappen moet doorlopen om verankerd te worden in je bewustzijn

Laat je inspireren!

Affirmaties

klik erop voor een nieuwe

Inzichtkaarten