Het achtvoudige pad

achtvoudig pad

achtvoudig pad

In het boeddhisme bestaat vrijwel niets geisoleerd van elkaar. Alles moet in samenhang bekeken worden en vaak gelijktijdig plaatvinden.

Zo ook het achtvoudige pad. Geen ladder die je sport voor sport beklimt, maar een snelweg met 8 banen die parallel aan elkaar bewandeld worden.

Dus niet alleen maar kennis en intentie, maar ook omzetten in aktie en gedrag. In het achtvoudige pad geeft boeddha daarvoor de richtlijnen.

Door zo te leven zul je het pad naar bevrijding (van het lijden) vinden.


Het achtvoudige pad


  •    Juist inzicht
  •   Juiste gedachten / intenties
  •   Juist spreken
  •   Juist handelen
  •   Juiste wijze van levensonderhoud
  •   Juiste inspanning
  •   Juiste meditatie
  •   Juiste concentratie


1. Juist inzicht

Naast het kennen van de vier edele waarheden wordt er ook nog iets anders mee bedoeld.

De basis van onwetendheid ligt in een verkeerd begrip en perceptie van de waarheid. Het juiste inzicht staat dus op de eerste plaats. De zeven volgende zijn daarvan afgeleid. Ze ondersteunen ons in het bereiken en het behouden van het juiste inzicht. Juist inzicht is niet zozeer het begin van het Pad, maar juist dit inzicht vormt meer het besluit dit pad te volgen.

Het juiste inzicht betekent ook dat je niet zomaar iets voor waar aanneemt. Ook niet omdat de boeddha het zei..
Het betekent vooral vanuit helderheid ("rigpa") je verwarring ("ma-rigpa") onderzoeken.


2. Juiste gedachten

In de kern ben je helder en die eigenschap bezit je nog steeds. Misschien wat ondergestoft en niet meer helemaal zichtbaar maar je bezit het nog steeds. Dat is namelijk jouw boeddha-natuur. Vanuit die (flarden van) helderheid ben je voortdurend in staat om te zien, voelen en ervaren dat je jezelf klem zet. Vaak door patronen en gedachten. De juiste gedachten (die vanuit de helderheid zijn ontstaan) zijn belangrijk om niet in het rad van begeerte, dramatiseren en identificeren terecht te komen.

Soms lukt dat vooraf maar meestal achteraf of tijdens het proces dat jezelf klemzet. Door hier alert op te zijn trek je het moment van bewustzijn naar voren. Van 'shit, toen deed ik het weer' naar 'oops, het gebeurt nu op dit moment' tot 'ik heb een keuze om het wel of niet te doen'.

Sense of Happiness noemt dat een barstje in het denken....
Juiste gedachten zijn gericht op welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid, geweldloosheid, harmonie en mededogen. En niet op zelfzucht en begeerte.


3. Juist spreken

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Probeer maar eens een dag niet te roddelen - negatief over iemand te spreken - de schuld bij de ander te leggen - te oordelen over een ander - iets anders te zeggen dan je werkelijk denkt - ergens iets van te vinden... - niet te liegen...

Dan zul je merken dat juist spreken een levenskunst is die vrijwel niemand verstaat. En dan hebben we het nog niet eens over de 'innerlijke stemmetjes', gedachten die in je hoofd spreken, maar over wat je werkelijk aan geluid produceert. Juist spreken ontgift jezelf en de ander.


4. Juist handelen

Klinkt ook vrij logisch... Maar is ook nog niet zo eenvoudig. Juist handelen betekent dat je vanuit mededogen en helderheid je akties vormgeeft. Dus niet in strijd handelt met je intenties en voornemens maar congruent bent in je handelen. Dat juiste handelen geldt zowel naar jezelf toe als naar je medemens. En vanuit het boeddhisme naar alle levende wezens. Een extra dimensie die hier bijkomt is dat je handelen karma veroorzaakt. What goes around comes around. En het rad van karma wordt doorbroken door juist te handelen. Op een subtiel niveau trouwens ook door juist te denken.


5. Juiste wijze van levensonderhoud

Alles wat bijdraagt aan geweld, onvrijheid, jaloezie etc. is geen juiste wijze van levensonderhoud. Werken in de wapenindustrie, vleesverwerking of ongediertebestrijding is vanuit het boeddhisme not done. Daar gaan ze misschien voor jouw begrippen erg ver in, maar het is logisch dat als je 'juist handelt' (vanuit helderheid) je dat niet aan de kant zet omdat je toevallig geld moet verdienen.


6. Juiste inspanning

De juiste inspanning is er op gericht om je bewustzijn te vergroten en daarmee te doorzien wat je niet wilt en niet goed voor je is en te oefenen in wat je wel wilt en goed voor je is. De vuistregel is: "wat goed voor jou is is ook altijd goed voor je medemens".


7. Juiste meditatie + 8. Juiste concentratie

Over meditatie is al veel gezegd en geschreven dus laten we het maar eens anders omschrijven en zowel meditatie als juiste concentratie beet pakken.

1. Verricht slechts een activiteit op een gegeven moment.
2. Schenk je volledige aandacht aan die ene activiteit.
3. Als je geest afdwaalt van die activiteit, leid hem dan terug.
4. Herhaal stap nummer drie enkele duizenden malen per dag.

zen teapot

beetje zen erbij

steentjes zen

Ga naar de App:
Zen Coaching


Misschien is de grootste oefening in het leven wel om jezelf relevant te verklaren

Een patroon is een patroon omdat je het blijft herhalen. Op het moment dat je het niet meer herhaalt is het weg....
Page 1 of 4

Koan's
om op te mediteren...